Członkowie Stowarzyszenia:

 • Jerzy Hanusek
 • Ignacy Czwartos
 • Bettina Bereś
 • Olgierd Chmielewski
 • Jadwiga Sawicka
 • Stanisław Koba
 • Maria Pyrlik
 • Marcin Pawłowski
 • Jacek Dłużewski
 • Dariusz Mlącki
 • Grzegorz Sztwiertnia
 • Wojciech Głogowski
 • Robert Maciejuk
 • Krzysztof Klimek
Wystawy

Zasady Otwartej Pracowni

Artystyczne Stowarzyszenie Otwarta Pracownia powstało na wiosnę 1995 roku. Grupa artystów wynajęła na wolnym przetargu zdewastowany lokal przy ul. Św. Katarzyny 2. Przez dwa lata mieściła się tam niekomercyjna galeria i schronisko dla kilku bezdomnych malarzy. Później kamienicę odzyskał właściciel i zmusił artystów do jej opuszczenia. Stowarzyszenie przeniosło się do dawnej stolarni przy ulicy Dietla 11. Od 1995 roku odbyło się w Otwartej Pracowni ponad 100 indywidualnych wystaw. 

Otwarta Pracownia jest całkowicie niezależna, nie jest związana z żadną instytucją. (z dotacji UMK dofinansowane są niektóre katalogi). Galeria działa w oparciu o bezinteresowną pracę członków Stowarzyszenia, jak również pomoc, jakiej udzielają jej wystawiający artyści. Chociaż w galerii pokazywane są propozycje ze wszystkich obszarów sztuki współczesnej, to od samego początku dominującym nurtem było poszukiwanie nowego - w epoce multimedialnej - miejsca dla obrazu. Efekty ośmioletniej działalności Otwartej Pracowni są - jak mówi Jerzy Hanusek, prezes Stowarzyszenia od momentu powstania do chwil