Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Odpowiedz do konserwatora

Kraków, dnia 19. 11. 2004

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr inż. arch. Jan Janczykowski


Szanowny Panie !
Ponieważ Pańska odpowiedź (nr OZKr-I / JJ / 6434 / 04 z dnia 20.10.2004) na nasz „List Otwarty w sprawie ochrony historycznej zabudowy Kazimierza” jest wysoce niezadowalająca, a przede wszystkim nie wyjaśnia ani nam, ani opinii publicznej procedur, które doprowadziły do dewastacyjnej zabudowy Kazimierza ponawiamy pytania w szczegółowej formie. Oczekujemy wyjaśnienia następujących kwestii:

A. Do zakresu działań konserwatora należy „wyrażanie stanowiska w sprawach modernizacji i budowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską”. Prawo budowlane czytelnie precyzuje rolę wojewódzkiego konserwatora zabytków przy uzyskaniu pozwolenia na budowę (wymagane uzyskanie uzgodnienia).

1. Czy Wydział Architektury może zignorować opinię konserwatora przewidzianą w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę dla zabytkowych obiektów lub układów urbanistycznych i jakie Wojewódzki Konserwator Zabytków ma możliwości przeciwdziałania w takim przypadku? Czy w którejś z kontrowersyjnych inwestycji na Kazimierzu tak się stało?
2. Wiadomo z praktyki, że w okresie, gdy plany miejscowe obowiązywały, wszelkie budowy i nadbudowy leżące w strefie ochrony konserwatorskiej uzgadniano z Konserwatorem przed wystąpieniem do Urzędu o pozwolenie na budowę. Adaptacja budynków (w tym sporo na Kazimierzu) wymagała dostosowania się do opinii konserwatorskiej. Na czym polega różnica w procedurze przy braku planów miejscowych i kto decyduje o tym, czy projekt ma być uzgodniony z służbami konserwatorskimi?
3. Jaka jest rola rzeczoznawców Ministra Kultury (lub innych) przy wydaniu opinii konserwatorskiej dla projektów budowlanych? Czy ich opinia jest wiążąca dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kto o ich opinie występuje – Konserwator w przypadkach wątpliwych dla niego czy inwestor oraz według jakiego klucza są wybierani (lista ministerialna, propozycje inwestora, służb konserwatorskich, inne)?
4. Jakie działania podejmował Urząd Konserwatora na przestrzeni ostatnich lat, aby ograniczyć dążenia inwestorów do „dowartościowania” obiektów zabytkowych oraz niekontrolowanej, chaotycznej zabudowy lub czy zamierza podjąć takie działania np. współpracując z Głównym Architektem Miasta?

B. Niejasne są okoliczności opiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycji przy ulicy Szerokiej i Kupa.

1. W momencie wydawania wzizt dla budynku przy ul. Szerokiej 12 plan miejscowy istniał. Istnieje obszerny załącznik do wspomnianego wzizt omawiający warunki architektoniczno-konserwatorskie. Ustalają one:
utrzymanie gabarytu elewacji budynku frontowego od Szerokiej oraz linii okapu, dopuszczają podniesienie kalenicy z ewentualną korektą gabarytów dachu - z uwzględnieniem gabarytów budynku na działce nr 26/1 (bezpośredni sąsiad) , nakładają konieczność niezakłócania widoku od ul. Dajwór i zachowania architektury muru miejskiego, a zmianę gabarytów oficyny dopuszczają pod warunkiem harmonijnego styku z budynkiem frontowym.
Mimo iż żaden z tych warunków nie został przez autora projektu dotrzymany Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował projekt pozytywnie. Bulwersujące jest zwłaszcza nowatorskie potraktowanie podniesienia budynku o trzy kondygnacje i argumentacja, że jest to złamanie dachu. Tym sposobem można podnieść budynek o kilka następnych kondygnacji.
W swojej odpowiedzi skomentował Pan jedynie podniesienie kalenicy, pomijając pozostałe warunki konserwatorskie, które nie zostały dotrzymane:
gabarytów nie dostosowano do działki 26/1, lecz do dalszej (25/1), za to wyższej nadbudowy, historyczny mur nadbudowano, zamykając widok od Dajworu, a gabaryty oficyny wzrosły w następstwie nadbudowy budynku frontowego.
Czy istotnie poprzedni konserwator zignorował te zalecenia i czy jest to działanie dopuszczalne?
2. W aktach sprawy znajduje się pismo jednego z sąsiadów z 11.05.2001 (złożone m.in. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) - formułujące zastrzeżenia co do projektu , mimo iż twierdzi Pan że nikt takich zastrzeżeń nie zgłaszał. Czy nie było ono brane pod uwagę?
3. Generalny Konserwator Zabytków pismem z dnia 7 listopada 2001 przekazał do wyjaśnienia Małopolskiemu Konserwatorowi Zabytków skargę pana Ignacego Miecznikowskiego dotyczącą sprzeciwu dla projektu zabudowy działki przy Szerokiej 12 . Czy sprawa była rozpatrywana i jakiej odpowiedzi udzielono Generalnemu Konserwatorowi Zabytków?
4. Co zrobił poprzedni konserwator, aby uchronić budynek od dewastacji, gdy był własnością Fundacji Rodziny Nissenbaumów?
5. Budynki przy ulicy Kupa swój gabaryt dostosowują nie do istniejącej kamienicy przy Kupa 2, lecz do synagogi Izaaka. I to do jej kalenicy. Prosimy o podanie nazwisk rzeczoznawców, którzy opiniowali te budynki pozytywnie, informacji na czyj wniosek je opiniowali oraz o udostępnienie kserokopii tych opinii.
6. Oczekujemy udostępnienia informacji o opiniach konserwatorskich wydawanych (lub nie) dla rozpoczętych lub projektowanych inwestycji na Kazimierzu – np. przy ul. Szerokiej 31, Kupa 6, Józefa 6 – innych z ostatniego okresu.
7. Z racji tego, iż Wojewódzki Konserwator Zabytków reprezentuje Urząd, oczekujemy odpowiedzi na wszystkie pytania bez powoływania się na decyzje poprzednika na tym stanowisku, lecz jako określonych działań Urzędu Konserwatora, procedur w nim przyjętych i sposobu podejścia do ochrony zabytków reprezentowanych przez jego pracowników.Podpisano :
Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.Com www.kazimierz.com
Barbara Chęcińska
Wiceprezes Marcin Wnuk

Towarzystwo Miłośników Królewskiego Miasta Kazimierz
Wiceprezes Małgorzata Walczak
Sekretarz Jacek Balcewicz

Stowarzyszenie festiwal Kultury Żydowskiej
Przewodniczący Stowarzyszenia Janusz Makuch

„Co słychać na Kazimierzu” – czasopismo lokalne
Redaktor Wojciech Pasternak


Otrzymują:
- Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
- Gazeta Wyborcza
- Dziennik Polski


Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione