Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Odpowiedz do urzedu miasta


Kraków , dnia 25. 11.2004


Sz. P. Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3 / 4


Ponieważ odpowiedź na nasz „List otwarty w sprawie ochrony historycznej zabudowy Kazimierza” (nr KD.01-4074-46/2004) nie wyjaśnia w jaki sposób możliwe było powstanie opisanych przez nas kontrowersyjnych inwestycji na Kazimierzu i w konsekwencji otwarcia drogi dla niekontrolowanej, niszczącej charakter dzielnicy zabudowy, ponawiamy pytania w szczegółowej formie. Oczekujemy wyjaśnienia następujących kwestii:

A. W zeszłym roku powstał zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji Kazimierza. Według naszych informacji jego działalność zakończyła się szybko a efekty pracy zaginęły. Jednocześnie Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlecił „Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz”.

1.Ponieważ przy okazji różnych publicznych dyskusji Biuro Prasowe Urzędu Miasta stwierdzało, że wspomniany zespół zadaniowy pracuje, prosimy o poinformowanie, czy istotnie zespół istnieje i przedstawienie, czego zdołał się do tej pory dopracować
2.W świetle prawa za podstawę działalności inwestycyjnej i ingerencji w obiekty przyjmuje się plan miejscowy.
Jaka więc dokładnie ma być rola „Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz”, bowiem istniejące opracowania ( np. wykonane ramach programu Unii Europejskiej -ECOS) dotyczące rewitalizacji dzielnicy nigdy nie doczekały się prób realizacji.
3.Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym. Czy opiniowała któreś z wymienionych przez nas inwestycji na Kazimierzu ?
4.Jakie były warunki sprzedaży nieruchomości przy Szerokiej 12 Fundacji Rodziny Nissenbaumów i co Urząd Miasta zrobił aby je skutecznie wyegzekwować podczas długoletniej bezczynności inwestora


B. Odpowiedzialnością za kontrowersyjną nadbudowę przy ul. Szerokiej 12 Urząd Miasta obciąża służby konserwatorskie. Wydana w 1998 roku przez Wydział Architektury Urzędu Miasta decyzja wzizt ustalała warunki inwestycji p.n. „remont adaptacyjny wraz z przebudową budynku” w oparciu o obowiązujący wtedy Miejscowy Plan Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Zabytkowego Kazimierza i Stradomia. W obszernym załączniku do w/w decyzji szczegółowo opisane są wytyczne konserwatorskie, w których nadbudowa nie zostaje dopuszczona, a ważność decyzji określona jest na 30.12.1999.

1.Dlaczego Wydział Architektury wydał w kwietniu 2001 roku pozwolenie na budowę, bez wymaganego prawem prawomocnego wzizt ( w momencie rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu ważności, decyzja ta w świetle prawa nie istniała-co potwierdziło później Samorządowe Kolegium Odwoławcze)
2.Dlaczego podejmując próbę przedłużenia decyzji wzizt nie podjęto nawet próby uzyskania zgody wszystkich, wymaganych prawem stron postępowania (sąsiadów) – co pokreśliło SKO w dwóch wyrokach
3.Dlaczego Wydział Architektury zignorował decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, prowadząc dalej postępowanie mimo dwóch niekorzystnych decyzji SKO i świadomości, że decyzja wzizt w świetle prawa nie istnieje. Już po wyroku SKO prowadzono postępowanie, przenosząc decyzję o pozwoleniu na budowę na innego inwestora, a następnie zmieniając pozwolenie na budowę
4.W odpowiedzi na nasz „List otwarty” znajduje się następujący fragment:
„ kontrowersyjna nadbudowa kamienicy przy ul. Szerokiej 12 została uzgodniona w roku 2001 ze stanowiska konserwatorskiego” oraz
” na etapie wydawania decyzji o budowie organy architektoniczno-budowlane nie mają możliwości wpływu na rozwiązania projektowe, jeżeli są one zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”
Do kogo należy obowiązek sprawdzenia czy rozwiązania projektowe spełniają warunki wzizt ? czy możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę niezgodnego z wzizt, jeśli rozwiązanie takie zaakceptuje Konserwator? Czy sprawdzano zgodność decyzji konserwatorskich, rozwiązań projektowych oraz protestów i odwołań sąsiadów, które Urząd Miasta otrzymał, w szczególności czy sprawdzono:
·warunki dopuszczalnej intensywności zabudowy w tym miejscu
·odległości między budynkami
·podany w wzizt warunek ewentualnego podniesienia kalenicy do gabarytów budynku na działce 26/1 ( który tu akurat nie jest spełniony, co widać po wykonanej nadbudowie obiektu), który równocześnie z warunkiem utrzymania gabarytu elewacji jest wg nas rażąco naruszony
5.Czy w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury nie jest obowiązany sprawdzić oświadczenia strony ubiegającej się o pozwolenie na budowę (tu: reprezentowanego przez projektanta jako pełnomocnika inwestora) że „nie są mu znane spory z pozostałymi uczestnikami postępowania”
6.Czy postąpiono prawidłowo na etapie powiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę (chodzi o zmianę projektu w 2004 roku) doręczając w/w zawiadomienie tylko stronie ubiegającej się o zezwolenie
7.Oczekujemy wyjaśnień bez powoływania się na decyzje władz miasta poprzedniej kadencji, lecz jako działań Urzędu - w szczególności Wydziału Architektury, którego dziania powinny opierać się o przepisy prawa, które to przepisy pozostają niezmienne i niezależne od kadencji władz miejskich

Otrzymują:

- Wydział Architektury UM
- Gazeta Wyborcza
- Dziennik PolskiPodpisano :
Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.Com www.kazimierz.com
Barbara Chęcińska
Wiceprezes Marcin Wnuk

Towarzystwo Miłośników Królewskiego Miasta Kazimierz
Wiceprezes Małgorzata Walczak
Sekretarz Jacek Balcewicz

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
Przewodniczący Stowarzyszenia Janusz Makuch

„Co słychać na Kazimierzu” – czasopismo lokalne
Redaktor Wojciech Pasternak


Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione