Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Bulwary  >  List do konserwatora

Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZ w Krakowie

Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr inż. arch. Jan Janczykowski


Szanowny Panie !

W dniu 22.12.2004 r. na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej "B" wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Skawińskiej".
Nikt lepiej niż Pan nie orientuje się, jaką wartość ma zabytkowy układ urbanistyczny Kazimierza oraz jakie szkody wyrządziła w ostatnim okresie niekontrolowana działalność inwestycyjna na terenie tej dzielnicy. Ostatnie inwestycje z ulicy Kupa, Szerokiej czy Miodowej świadczą o braku programu ochrony zabytków i nieskuteczności służb urzędowo odpowiedzialnych za tę ochronę. W chwili obecnej do destrukcyjnej zabudowy historycznej dzielnicy przystąpił Urząd Miasta, kierując się, co przyznaje- względami finansowymi.
W koncepcji architektonicznej opracowanej w zakresie potrzebnym do wydania decyzji o warunkach zabudowy podane zostały nieprawdziwe informacje o terenie a mianowicie:

Określa się teren jako zabudowany chaotycznie a w miejscach nie zabudowanych pokryty trawami. Ponadto podają argumenty o konieczności nowej zabudowy od strony Wisły, która przesłoni podwórka budynków przy ulicy Wiktora i utworzy plac otwarty w kierunku rzeki. W koncepcji architektonicznej i opisie istniejącego zagospodarowania terenu pomija się zadrzewiony, ogrodzony i wyposażony plac zabaw Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci specjalnej troski.
Teren, który Urząd Miasta zamierza sprzedać po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy jest przestrzenią publiczną, zadbanym terenem parkowym i rekreacyjnym, fragmentem Bulwarów Wiślanych. W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa" objęty jest ochroną.
Nie istnieje potrzeba przesłonięcia podwórek od ulicy Wiktora, gdyż są to dobrze utrzymane i pielęgnowane przez mieszkańców budynków ogródki (dysponujemy zdjęciami z okresu wiosny, lata i jesieni).

Autorka koncepcji pisze o otwarciu w kierunku Wisły. Poważnym nadużyciem jest następujące określenie planowanego zagospodarowania terenu: "wnętrze placu harmonijnie łączy się z terenami Bulwaru Inflanckiego, jest jego miejscowym poszerzeniem".

Projektowana zabudowa nie musi nic w kierunku Wisły otwierać . W chwili obecnej jest to otwarty na rzekę teren parkowy, który usiłuje się zabudować Ulokowanie w tym miejscu budynków będzie z cała pewnością nie poszerzeniem, a znacznym ograniczeniem istniejącej tu zieleni i terenów rekreacyjnych. Ekspozycja archeologiczna wydaje się nierealna, ze względu na brak miejsca.
Ponadto nieporozumieniem jest nazywanie kamieniczkami zwykłych bloków o kształcie wagonów kolejowych.
Oczekujemy zweryfikowania informacji dotyczących istniejącego terenu poprzez wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji.

Oczekujemy także od Pana położenia kresu dewastacji Kazimierza i właściwej konserwatorskiej opieki, aby nie powtórzyły się bulwersujące od jakiegoś czasu opinię publiczną próby "uwspółcześnienia" terenu wpisanego na listę Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.


W załączeniu- protest mieszkańców w sprawie planowanej inwestycjiBlog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione