Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Forma organizacyjna biura

Forma organizacyjna biura


1. Sposób funkcjonowania

Biuro funkcjonowałoby jako jednostka miejska lub jako stowarzyszenie kulturalne z Miastem jako partnerem. Zasadniczy trzon Biura tworzyliby społeczni entuzjaści dzielnicy będący w stanie realizować zadania przyjęte przez Biuro. Konieczne jest jednak formalne zobowiązanie do współpracy, w celu zapewnienia ciągłości i rzetelno?ci prowadzonych działań. Niezbędny jest lider - konieczne, aby była to osoba związana z Kazimierzem pochodzeniem, miejscem zamieszkania itp. znająca kazimierskie realia. W chwili obecnej byłby to jeden etat bez ponoszenia kosztów. Wystarczyłoby "przesunięcie" z innego etatu Urzędu Miasta osoby o stosownych kompetencjach . Możliwe jest też przeprowadzenie w UMK wewnętrznego konkursu na lidera Biura Kazimierz - nie może to być jednak ktoś mający jednocześnie inne obowiązki. Lider byłby jedyną osobą dostępną w biurze przez 8 godzin. Wszyscy pozostali przychodziliby tu dla wykonania określonych zadań, spotkań itp.

2. Lokal i wyposażenie

Pomieszczenia przy ulicy Józefa 7, gdzie w tej chwili uruchomiono informację turystyczną spełniają warunki dla funkcjonowania Biura. Jednocześnie proponuje się umieścić punkt informacji turystycznej w galerii Szalom (bez konieczności opłacania etatu), która i tak pełni te funkcje i zgadza się na takie rozwiązanie - a urzędników tu pracujących ( lub jednego z nich) przenieść na ulicę Powstania Warszawskiego do obsługi mieszkańców.
Konieczne wyposażenie jest zabezpieczone po poprzednim Biurze.

3. Sposób realizacji zadań

Urząd Miasta - to jest stosowne jego wydziały zobowiązane byłyby do przekazywania wszelkich informacji i dokumentów ( kopie) związanych z zadaniami Biura w sposób formalny (wg rozdzielnika). Osoby współpracujące z Biurem dokonałyby między sobą podziału obowiązków zgodnie ze swoimi umiejętno?ciami, kompetencjami i możliwościami zaangażowania się w realizację konkretnych zadań. Biuro wchodziłoby w skład zespołu zadaniowego powołanego do realizacji projektu miejskiego pn. "Rewitalizacja obszaru krakowskiego Kazimierza". Skupiałoby w jednym miejscu wszystkie informacje o sprawach dotyczących projektu rewitalizacji Kazimierza, którymi zajmą się poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Działania Biura mia?yby dwa zasadnicze kierunki:
- dialog ze społecznością lokalną na temat kształtu dzielnicy w kontekście projektu rewitalizacji
- lokalne centrum obsługi inwestora - skupienie danych o stanie własnościowym, możliwościach inwestowania, koniecznych uzgodnieniach itp. Możliwe jest pełnienie roli pilotażu i współdziałanie przy nadzorze inwestycji w dzielnicy - jeśli otrzyma takie kompetencje.

4. Finansowanie

Biuro musi mieć ustalony budżet. Początkowo - bez dodatkowych kosztów. Lokal przy ul. Józefa 7 należy do Miasta. Etat lidera - przesunięcie z innego etatu. W miarę realizacji zadań biuro musi ustalić budżet w zależności od środków na projekt rewitalizacji i tempa postępu prac. Prawdopodobnie w późniejszym okresie możliwe jest finansowanie go ze środków unijnych lub przekształcenie w taka formę organizacyjną, która pozwalałaby występować o fundusze z innych organizacji lub nawet zarabiać na siebie.Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione