Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Odpowiedz prezydenta

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa

Kraków, dn. 5.11.2004
Prezydent Miasta Krakowa

W odpowiedzi na „List otwarty” sygnowany przez środowiska twórcze, żywotnie zainteresowane i zaangażowane w sprawę ochrony zabytkowej dzielnicy – uprzejmie informuję, że podzielam również zaniepokojenie co do niekorzystnych zmian urbanistycznych i architektonicznych mających miejsce w Krakowie. Kontestowane przez Autorów „listu” budowy przy ul. Szerokiej12, Kupa 6 i 12, które dziś zaskakują dysharmonią w stosunku do kontekstu zabudowy historycznej – swoimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi, sięgają decyzji podejmowanych przez władze miasta poprzedniej kadencji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalanie warunków zabudowy, wydawanie pozwoleń na budowę przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, wszystkie postępowania administracyjne na obszarach zabytkowych i w obiektach zabytkowych, odbywają się z udziałem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wymienione budynki przy ul. Kupa 6 i 12 powstają w oparciu o zatwierdzoną w roku 2002 przez ówczesnego Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcję architektoniczną przyjmującą dostosowanie gabarytów nowych obiektów do dominaty budynku przy ul. Kupa 2. Również tak kontrowersyjna nadbudowa kamienicy przy ul. Szerokiej 12 została uzgodniona w roku 2001 ze stanowiska konserwatorskiego. Decyzje państwowych służb konserwatorskich obligowały do kontynuacji ze względu na ciągłość prawną interesu inwestora. Na etapie wydawania decyzji o budowie organy architektoniczno-budowlane nie mają możliwości wpływu na rozwiązania projektowe, jeżeli są one zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu kontroli w dniu 21 października br. stwierdził, iż obiekty są realizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją; przy ul Kupa 6 prace nie zostały rozpoczęte, a przy Kupa 12 realizacja posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przyjętą przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacją projektową, przy ul. Szerokiej 31 nie ma jeszcze wydanego pozwolenia na budowę.
O powyższych decyzjach nie był informowany, na żadnym etapie, Miejski Konserwator Zabytków, nie otrzymywał nawet kopii decyzji dla celów archiwalnych.
Postulat aktywniejszego włączenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w proces opieki nad zabytkowym układem urbanistycznym Kazimierza /zapewne nie tylko Kazimierza/ będzie możliwy dopiero po przekazaniu kompetencji i podpisaniu stosownego porozumienia z Wojewodą Małopolskim. Informuję, że w tej sprawie zostały podjęte działania i wyrażam nadzieję, że niebawem zakończą się pomyślnie.
Mając na uwadze fakt, że często partykularne interesy inwestorów prywatnych pozostają w konflikcie z dobrem wspólnym, jakim jest przestrzeń publiczna historycznego zespołu, wobec braku planu miejscowego, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlecił w roku 2003 wykonanie „STUDIUM WALORYZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DZIELNICY KAZIMIERZ”. Studium zawierające wnioski i wytyczne konserwatorskie zarówno dla kształtowania wnętrz urbanistycznych jak i poszczególnych obiektów uzyskało aprobatę Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ideą przewodnią wniosków konserwatorskich jest właśnie zachowanie walorów zabytkowych i klimatu, tak specyficznego zespołu jakim jest Kazimierz, dawnego miasta na styku kultury chrześcijańskiej i żydowskiej. Z tego też względu, Kazimierz zajmuje poczesne miejsce również w strategii rozwoju Krakowa – w roku 2005 będzie przygotowany konkurs na projekt jego rewitalizacji, co umożliwi pozyskiwanie środków w Unii Europejskiej.
Mimo braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, obecnie dokłada się wszelkich starań, by nowa zabudowa na obszarach zabytkowych była kształtowana zgodnie z kontekstem historycznej zabudowy i potrzebami funkcji współczesnych. Oceną projektowanych inwestycji zajmuje się Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działająca przy Głównym Architekcie Miasta, w posiedzeniach komisji bierze udział również Miejski Konserwator Zabytków.


Prezydent Miasta Krakowa
Jacek MajchrowskiBlog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione