Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Zadania biura

Zadania biura rewitalizacji Kazimierza


I. Kompleksowa pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu konfliktów i lokalnych problemów, jednoczenie środowiska lokalnego, włączenie społeczności lokalnej w plan rewitalizacji dzielnicy.

1. monitorowanie problemów wynikających z nie egzekwowania istniejących przepisów oraz praw mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
2. aktywizacja społeczności lokalnej w celu zwiększenia jej udziału w decyzjach dotyczących rozwoju i zmian w dzielnicy
3. promowanie idei rozwoju Kazimierza jako wspólnego interesu mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji kulturalnych, współpraca z Izbą Rzemieślniczą
4. utworzenie punktu informacji obywatelskiej we współpracy z Radą Dzielnicy, Monarem oraz istniejącymi ośrodkami terapeutycznymi.

II. Aktywne uczestnictwo w procesie rewitalizacji Kazimierza

1. współpraca z autorami planu rewitalizacji i mieszkańcami nad wytyczeniem kierunków zmian i rozwoju dzielnicy. W ramach tego proponuje się:
- instytucjonalne wsparcie dla Kazimierza jako dzielnicy artystycznej oraz koordynacja działań kulturalnych
- działania w zakresie public relations dzielnicy (współpraca z mediami, wydawnictwami, firmami turystycznymi; doradztwo w przygotowaniu broszur reklamowych i informacyjnych, współorganizowanie imprez, itp.)
-  współpraca z odpowiednimi instytucjami miejskimi przy typowaniu obiektów do renowacji ze środków publicznych
- ustalenie możliwości i form wspieranie prywatnych inwestorów (w szczególno?ci inwestujących w obiekty objęte ochroną konserwatorską, koordynacja działań na rzecz wprowadzenia programu partnerstwa publiczno - prywatnego)
2. działania na rzecz realizacji zobowiązań umownych wobec Urzędu Miasta - w szczególności inwestorów dysponujących terenem zakupionym od Miasta, nie wywiązujących się z nałożonych na nich zobowiązań inwestycyjnych i konserwatorskich
3. monitorowanie uporządkowania stanu własnościowego budynków na Kazimierzu
4. współpraca w zakresie pozyskania środków finansowych na rewitalizację, racjonalnego ich wykorzystania , prowadzenia inwestycji
5. współpraca w zakresie opracowania przez służby miejskie zasad umieszczania reklam w obrębie dzielnicy oraz monitorowanie ich przestrzegania
6. pomoc w opracowaniu uporządkowanej i ujednoliconej przestrzeni publicznej dzielnicy w zakresie traktów komunikacyjnych ( drogi, chodniki) oraz małej architektury (latarnie, ławki)
7. współpraca w zakresie realizacji programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw ( uruchomienie zakładów rzemieślniczych z listy branż zanikających - przetargi celowe na najem lokali komunalnych i preferencje czynszowe)
8. współudział w przygotowaniu i realizowaniu projektów w ramach programów z Unii Europejskiej prowadzonych przez Miasto


Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione