Współczesna ulica Skałeczna. Za bram± otwiera się widok na piękny ko¶ciół ¶w. Stanisława usytuowany w malowniczym ogrodzie - mój pierwszy temat rysunkowy w trakcie ćwiczeń do egzaminu wstępnego na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Gdy pewnego słonecznego majowego dnia wraz z koleżankami Marzen± i Alicj± rysowałem fasadę ko¶cioła, podszedł do mnie jaki¶ mężczyzna z pro¶b±, abym narysował mu portret. Niewiele się zastanawiaj±c, naszkicowałem jego twarz i zadowolony pan ui¶cił 50 złotych. My¶lę, że on chciał się popisać przed dziewczynami... niemniej jednak zjedli¶my sobie suty obiad "U Jędrusia" na Stradomiu.


"Ulica duchów, Skałeczna na Kazimierzu", rok 1999

<<     >>

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25