Początek ulicy Józefa. Tuż obok synagogi istniała tzw. Stara brama - stanowiła granicę między chrześcijańską a żydowską częścią miasta Kazimierz.


"Stare mury Kazimierza w Krakowie, synagoga", rok 2002

<<     >>

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25