Charakterystyczny dla Kazimierza plac Szeroki... Miniaturowe kamieniczki, opuszczone po drugiej wojnie ¶wiatowej, dzi¶ ponownie wypełniaj± się życiem i nabieraj± blasku z roku na rok.


"Plac Szeroki na Kazimierzu", rok 2002

<<

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25