Podwórze z przyporami. To dzięki przyporom Kraków zyskał kiedyś opinię miasta o krzywych ścianach. Wracając do podwórza - można do niego dotrzeć, wchodząc do bramy obok kawiarni Ariel na placu Szerokim...


"Zielone podwórze, ulica Szeroka, Kazimierz, Kraków", rok 2001

<<     >>

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25